เหตุใดผู้สูงวัยจึงควบคุมความรู้สึกของตนได้ดีกว่า

นักจิตวิทยา ซูซาน เติร์ก ชาร์ลส์ พูดถึงการค้นพบที่เปิดเผยว่าผู้สูงอายุมีความผาสุกทางอารมณ์ที่สูงขึ้น เมื่อเรายังเด็ก ทักษะของเรามักจะดีขึ้นตามอายุและประสบการณ์ แต่เมื่อเราโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว มันอาจจะเริ่มรู้สึกราวกับว่าทุกอย่างตกต่ำจากที่นั่น ทุกปีที่ผ่านไป เราจะขี้ลืมมากขึ้นเล็กน้อย ตอบสนองช้าลงบ้าง มีความกระตือรือร้นน้อยลงเล็กน้อย ยังมีข้อยกเว้นที่สำคัญอย่างน้อยหนึ่งข้อ: ในขอบเขตทางอารมณ์ ผู้สูงอายุปกครองสูงสุด ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ซูซาน เติร์ก ชาร์ลส์...