ที่อูฐพาไปทะเล

ในรัฐคุชราต ประเทศอินเดีย อูฐพันธุ์พิเศษไม่ได้ถูกจำกัดโดยแผ่นดิน—แต่ไม่สามารถหนีจากการเปลี่ยนแปลงมากมาย จากดาดฟ้าเรือประมงไม้ที่ประดับด้วยหญ้าฝรั่น สีส้ม และสีเขียว ฉันเหลือบมองไปยังจุดที่คลื่นความร้อนผสานกับช่องน้ำขึ้นน้ำลงและทำให้เส้นขอบฟ้าพร่ามัวราวกับรอยประทับบนกระจก ผ่านแสงจ้า รูปทรงแปลกตาและมืดสี่รูปแตกผิวน้ำ—สองหัว, สองโคก ใน เอกสาร ทาง จิตใจ ของ ฉัน อูฐ ถูก ขัง ไว้ ใน...